De uitfasering van het koudemiddel R22

Vanaf 1 januari 2015 is het bijvullen van chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK’s) in koel- en vriesinstallaties verboden. Onder deze wetgeving valt het veel toegepaste koudemiddel R22 en de koudemiddelmengsels waarin R22 is verwerkt, zoals bijvoorbeeld R401A/MP-39, R402A/HP-80, R408A/FX10 en R409A/FX-56.

De maatregel heeft gevolgen voor uw koel- en vriesinstallatie, indien deze is gevuld met een HCFK. Bij een eventuele lekkage van koudemiddel mag de installatie na 1 januari 2015 niet meer met R22 of een ander HCFK bevattend koudemiddel worden bijgevuld. Dit heeft consequenties voor de continuïteit van uw proces of uw bedrijfsvoering.
Voorkom stilstand van uw installatie!

Om problemen te voorkomen is het verstandig nu al te inventariseren of uw installatie onder het verbod valt, zodat tijdig maatregelen kunnen worden getroffen.

Controleer of uw installatie R22 of een HCFK bevat: u kunt dit vinden op de kenplaat die vaak op het buitendeel van de installatie is aangebracht of in het logboek. U kunt dit ook aan de serviceafdeling van Lassche en Keizer vragen. Indien u een installatie in bedrijf heeft die R22 of een HCFK bevat, overleg dan met Lassche en Keizer wat de mogelijkheden met betrekking tot de installatie zijn.

Lassche en Keizer geeft een gedegen advies voor uw installatie

Afhankelijk van onder andere de technische staat van de hoofdcomponenten, de leidingdiameters, het type installatie en compressoren, de ontwerpdrukken van de bestaande componenten, geeft Lassche en Keizer een gedegen advies voor de betreffende installatie. Daarbij worden de voor- en nadelen van de opties, het energieverbruik, de consequenties voor het koelvermogen en de investering besproken. In het algemeen kunnen de volgende oplossingen, afhankelijk van de situatie, worden geboden.

  • Een eenvoudige retro-fit naar een HFK-koudemiddel dat na 1 januari 2015 is toegestaan
  • Een volledige retro-fit naar een HFK-koudemiddel incl. het vervangen van pakkingen, compressorolie, eventueel expansieventielen etc.
  • Het vervangen van de bestaande installatie door een nieuwe installatie met een HFK als koudemiddel
  • Het vervangen van de bestaande installatie door een nieuwe installatie met een natuurlijk koudemiddel

Links met meer informatie

Meer informatie kunt u onder andere vinden op de website van de NVKL onder uitfasering R22 of op de website van Infomil.